เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ด

  • ซื้อเราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ด,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดราคา,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดแบรนด์,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดผู้ผลิต,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดสภาวะตลาด,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดบริษัท
  • ซื้อเราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ด,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดราคา,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดแบรนด์,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดผู้ผลิต,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดสภาวะตลาด,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดบริษัท
  • ซื้อเราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ด,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดราคา,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดแบรนด์,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดผู้ผลิต,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดสภาวะตลาด,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดบริษัท
  • ซื้อเราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ด,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดราคา,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดแบรนด์,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดผู้ผลิต,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดสภาวะตลาด,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดบริษัท
  • ซื้อเราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ด,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดราคา,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดแบรนด์,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดผู้ผลิต,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดสภาวะตลาด,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดบริษัท
  • ซื้อเราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ด,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดราคา,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดแบรนด์,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดผู้ผลิต,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดสภาวะตลาด,เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดบริษัท
เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ด
  • HOMTECS/OEM
  • จีน
  • 3 วันสำหรับตัวอย่าง
  • 10000PCS / เดือน

4G / 3G / 2G 2 Ehternets (2 แลน หรือ 1 แลน + 1 WAN) VPN (PPTP / L2TP, IPSec, GRE, OpenVPN) ตัวเลือก อินเตอร์เน็ตไร้สาย ตัวเลือกเสริม จีพีเอส / RS232 ตัวเลือกการจัดการบนคลาวด์เสริม

เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ด


ข้อมูลทั่วไป:

เราเตอร์ไร้สายมินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย 4G H20 พร้อมช่องเสียบซิมการ์ดเป็นอินเทอร์เน็ตชนิดหนึ่งของเราเตอร์สื่อสารไร้สายใช้ FDD / TDD-LTE 4G ประเภทเครือข่ายบรอดแบนด์มือถือเพื่อให้ฟังก์ชั่นการส่งผ่านเน็ตความเร็วสูงสะดวกสบาย

H20 ไร้สาย 3G 4G เราเตอร์ไร้สายขนาดเล็กพร้อมช่องเสียบซิมการ์ดใช้ตัวประมวลผลการสื่อสารอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูง 32 บิตล้างพันธะระบบการทำงานแบบเรียลไทม์เป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนซอฟต์แวร์ให้ประหยัดความเร็วสูงมั่นคงเราเตอร์ไร้สาย 4G, H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย เราเตอร์พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดเป็นเราเตอร์ไร้สายที่มี 2 พอร์ต อีเธอร์เน็ต RJ45 และพอร์ตสื่อสารแบบอนุกรม

เราเตอร์ไร้สาย H20 ไร้สาย 3G 4G มินิ อินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมช่องใส่ซิมการ์ดสามารถใช้ใน ATM, POS, ตู้หยอดเหรียญ, การเงิน, ไปรษณีย์, สายส่งกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะ, การขนส่งอัจฉริยะ, การตรวจสอบสภาพแวดล้อม, จอภาพป้องกันอัคคีภัย, ความปลอดภัย, อนุรักษ์น้ำ, ความปลอดภัยสาธารณะ การเปิดตัว, การควบคุมอุตสาหกรรม, การตรวจสอบแผ่นดินไหวไหว, นาฬิกาอุตุนิยมวิทยา, เครื่องมือตรวจสอบของ ฯลฯ

 

คุณสมบัติ:

การออกแบบที่แข็งแกร่งสำหรับอุตสาหกรรมและตัวเรือนโลหะที่กะทัดรัด

สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าที่แข็งแกร่งต้านทานความอดทนความร้อนและความสามารถในการฉายรังสี

รองรับเครือข่าย 4G FDD / TDD-LTE, รองรับ 3G และ 2.5G แบบย้อนหลัง

รองรับ VPN หลายตัว (PPTP, L2TP, GPE, IPSec และอื่น ๆ )

รองรับหลายโปรโตคอลเครือข่าย (ICMP, TCP, UDP, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS และอื่น ๆ )

รองรับฟังก์ชั่นหลายอย่าง (DHCP, DNS, DDNS, ไฟร์วอลล์, NAT, โฮสต์ DMZ ฯลฯ )

2อินเทอร์เฟซเสาอากาศ 1 GSM+ 1 Wi-Fi/จีพีเอส

2Ethernets,2 แลน หรือ 1 แลน + 1 WAN

พอร์ต WAN รองรับ PPPoE, IP แบบคงที่, ไคลเอ็นต์ DHCP

สุนัขเฝ้าดูในตัวการตรวจจับการเชื่อมโยงหลายตัวทำให้มั่นใจได้ว่าจะทำงานได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

ออนไลน์อยู่เสมอรีบูตโดยอัตโนมัติหากตัดการเชื่อมต่อเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง

รองรับการเข้าถึงเครือข่ายส่วนตัวไร้สาย APN และ VPDN

LCP / ICMP / ไหล / การเต้นของหัวใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้งานเครือข่าย

สนับสนุนแพลตฟอร์ม เว็บ / CLI / SSH / การจัดการ และกำหนดค่าได้ง่าย

การจัดการเครือข่าย SNMP รองรับ NTP

การจัดการท้องถิ่นและระยะไกล (การกำหนดค่าสถานะอัปเกรดเฟิร์มแวร์)

รองรับการส่งต่อพอร์ตและสะพาน

รองรับการจับเวลา

รองรับการบ่งชี้สถานะ LED

ทนต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน

 

สูง:

เสาอากาศ MIMO สำหรับ LTE 300Mbps ซึ่งเป็นตัวเลือก

802.11b / g / n ตัวเลือก Wi-Fi มาตรฐาน 150Mbps, เลือกได้ 300Mbps

สำรองข้อมูลซ้ำซ้อนระหว่างลิงค์ WAN: อีเธอร์เน็ต, 3G / 4G และการสำรองข้อมูล Wi-Fi

ความสามารถของ จีพีเอส เป็นตัวเลือกสำหรับการจัดการยานพาหนะหรือแอปพลิเคชันติดตามอื่น ๆ

ฟังก์ชั่นการสื่อสารแบบอนุกรม DTU เป็นตัวเลือก (RS232 / RS485)

OpenVPN เป็นตัวเลือก

PPTP ตัด เป็นทางเลือก

คำสั่ง ที่ เป็นทางเลือก

ควบคุมด้วย ข้อความ เป็นตัวเลือก

กำหนดการรีบูตเป็นทางเลือก

ที่กำหนดเองและ OEM / ODM ได้รับการยอมรับ

 

สเปค

โทรศัพท์มือถือ


4G (FDD LTE / TDD LTE)

 

ออสเตรเลีย: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B28, B40
สหภาพยุโรป: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28 / B31, B38 / B40
เรา: B2 / B4 / B5 / B13 / B17 / B25, B41
JP: B1 / B3 / B8 / B9 / B18 / B19 / B21 / B28, B41
CN: B1 / B3, B38 / B39 / B40 / B41

3G (UMTS /WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA +)

 

850/900/1900/2100 เมกะเฮิรตซ์

850/1900/2100 เมกะเฮิรตซ์

900/2100 เมกะเฮิรตซ์

2G (ขอบ / GPRS / ซีดีเอ็มเอ / EVDO)

850/900/1800/1900 เมกะเฮิรตซ์

เสาอากาศ


จำนวนพอร์ต

1 หรือ 2 (หลัก + AUX)/ อินเตอร์เน็ตไร้สาย / จีพีเอส)

ซิม

1 (3 V &แอมป์; 1.8 V)

อินเตอร์เฟส อีเธอร์เน็ต


จำนวนพอร์ต

2HSPA +221Mbps 5.76 Mbps

XLAN

H

0-WA


L

T-

W

HSPA +

21Mbps


5.76 Mbps

XLANYH0-WAL

T-

GHSPA +21Mbps5.76 MbpsXLANYH

0-WA

LT-GWHSPA +21Mbps

5.76 Mbps

XLAN

Y


Y

H

0-WA

THSPA +21Mbps5.76 MbpsXLAN1XRS232

H

0-WA T-W

HSPA +

21Mbps

5.76 Mbps25XLAN

1XRS232

YH0-WA4T

HSPA +

21Mbps

5.76 Mbps

XLAN

1XRS485

H

 

0-WA

T-

W2HSPA +

21Mbps

5.76 Mbps

XLAN

1XRS485

Y

อินเตอร์เฟซ

อินเตอร์เน็ตไร้สาย

จีพีเอส

H20-เอฟเอLT

FDD/TDD LTE

UMTS

100Mbps

50Mbps

2XLANH20-เอฟเอLT-W

FDD/TDD LTE

UMTS

100Mbps

50Mbps

2XLAN


Y

H20-เอฟเอLT-G

FDD/TDD LTE

UMTS

100Mbps

50Mbps

2XLAN


Y

H20-เอฟเอLT-GW

FDD/TDD LTE

UMTS

100Mbps

50Mbps

2XLAN

Y

Y

H20-เอฟเอ2T

FDD/TDD LTE

UMTS

100Mbps

50Mbps

1XLAN

1XRS232H20-เอฟเอ2T-W

FDD/TDD

LTE

UMTS

100Mbps

50Mbps

1XLAN

1XRS232

Y


H20-เอฟเอ4T

FDD/TDD LTE

UMTS

100Mbps

50Mbps

1XLAN

1XRS485H20-เอฟเอ4T-W

FDD/TDD

LTE

UMTS

100Mbps

50Mbps

1XLAN

1XRS485

Y


H20-WALT


HSPA+

21Mbps

5.76Mbps

2XLANH20-WALT-W


HSPA+

21Mbps

5.76Mbps

2XLAN

Y


H20-WALT-G


HSPA+

21Mbps

5.76Mbps

2XLAN


Y

H20-WALT-GW


HSPA+

21Mbps

5.76Mbps

2XLAN

Y

Y

H20-WA2T


HSPA+

21Mbps

5.76Mbps

1XLAN

1XRS232H20-WA2T-W


HSPA+

21Mbps

5.76Mbps

1XLAN

1XRS232

Y


H20-WA4T


HSPA+

21Mbps

5.76Mbps

1XLAN

1XRS485H20-WA4T-W


HSPA+

21Mbps

5.76Mbps

1XLAN

1XRS485

Yดาวน์โหลด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)
close left right