เราเตอร์ 4g พร้อมซิมสล็อตและพอร์ตอีเธอร์เน็ต

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)