เราเตอร์ 4g พร้อมช่องเสียบซิมและเสาอากาศภายนอก

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)